วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ

1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. การแยกแร่ที่ต้องการออกจากสิ่งเจือปนหรือกากแร่ ทำได้โดยวิธีการร่อนแร่ในน้ำที่มีอากาศผ่าน เพื่อให้เกิดการกระจายตัว

ข. กากตะกอนของเหลว มีสูตรทั่วไป คือ FeSiO3

ค. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแร่ คือ Cu2O , FeO และ SO2

ง. ทองแดงที่ผ่านการถลุงจะต้องนำมาทำให้บริสุทธิ์โดยการแยกสารละลายที่ทำด้วยไฟฟ้า
้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการถลุงทองแดง
ข้อ ก , ข
ข้อ ข , ง
ข้อ ก , ข , ง
ข้อ ก , ข , ค

 

2. ข้อความเกี่ยวข้องกับการถลุงแร่ดีบุกข้อใดถูกต้องก. เติมถ่านโค้กเพื่อให้เกิด CO ซึ่งเป็นตัวรีดิวส์

ข. มีแก๊ส CO2 เกิดขึ้น

ค. เติมหินปูนเพื่อรีดิวซ์ SiO2 ซึ่งเป็นสารปนเปื้อน

ง. เลขออกซิเดชันของดีบุกในแร่แคสซิเทอไรต์เปลี่ยนไป 2 หน่วย
ก , ข
ข , ง
ข , ค , ง
ก , ข , ค           

 

3. โรงงานถลุงพลวงและสังกะสีมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจากสาเหตุใดมากที่สุด
น้ำเสียและสารพิษปนเปื้อน
แก๊ส CO2
เขม่า หมอก ฝุ่น
แก๊ส SO2

 

4. สารประกอบของโลหะใดที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วเนื้อทึบ เครื้องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ สิ่งทอ กระจกแผ่นเรียบ พลาสติก สีทาบ้าน
ทองแดง
ดีบุก
สังกะสี
แคดเมียม

 

5. สารที่ใช้ถลุงแร่ดีบุกชนิดแคสซิเทอไรต์คือสารใด
ถ่านโค้ก  หินปูน
ถ่านโค้ก  คาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สคาร์บอนมนอกไซด์  ทราย
หินปูน  ซิลิคอนไดออกไซด์

 

6.  สารปนเปื้อนที่พบในแร่สังกะสีคือสารใด
แคดเมียม  ตะกั่ว  พลวง
แทนทาลัม  ไนโอเบียม  เซอร์โคเนียม
ตะกั่ว  แทนทาลัม               
พลวง  แคดเมียม  ทองแดง    

 

7. ในอุตสาหกรรมนิยมใช้ธาตุใดไปรีดิวซ์ Ta2O5 และ Nb2O5 ให้เป็นโลหะ Ta และโลหะ Nb
โซเดียม 
โพแทสเซียม
แคลเซียม              
ภาพเคลื่อนไหว,ภาพเคลื่อนไหวน่ารักๆ,ภาพดุ๊กดิ๊ก แมกนีเซียม

 

8. กำหนดให้

ก. ไข่มุกไม่จัดเป็นรัตนชาติหรืออัญมณี

ข. แร่รัตนชาติโดยทั่วไปมีความแข็งตามระดับความแข็งของโมส์ควรสูงกว่า  6

ค. ทับทิม  ไพลิน  และบุษราคัมมีระดับความแข็งเท่ากับ  9

ง.  เพชรมีความแข็งมากที่สุด  มีระดับความแข็งเท่ากับ  10  เนื่องจากเพชรเป็นผลึกของธาตุคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นร่างตาข่าย

ข้อใดสรุปถูกต้อง
ข้อ   ก   และ   ข              
ข้อ   ข  ค   และ  ง              
ข้อ   ก  ข   และ  ค
ข้อ   ก  ข  ค  และ  ง        

 

9. ธาตุใดที่เป็นมลทินในอัญมณีแล้วจะทำให้อัญมณีมีสีเขียว
โครเมียม
เหล็ก
แมงกานิส
โคบอลต์

 

10. การกระทำข้อใดไม่ทำให้อัญมณีเปลี่ยนสี
การเผาพลอย  การยิงด้วยอนุภาคนิวตรอน การเจียระไน  การฉายแสงเลเซอร์ การหุงพลอย  การอาบรังสี การอาบรังสี  การฉายแสงเลเซอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น